OpenSoft Project

IT partner

Oblasť pôsobeniaKontakt

Hardvér

Nie sme predajcami počítačových komponentov a nemáme ani e-shop. V rámci dodávky riešenia však vieme zabezpečiť potrebné hardvérové komponenty. Tie zvolíme optimálne na základe náročnosti Vašej požiadavky s víziou do budúcna. Keďže nie všetky požiadavky sa dajú realizovať výlučne s použitím bežného osobného počítača, navrhneme Vám vhodný hardvér, s ktorým budete spokojný.

Softvér

Stretávate sa s problematikou ako malú firmu alebo organizáciu legislatívne zmeny tlačia do používania moderných technológií? Ťažko sa Vám hľadá podpora na realizáciu týchto zmien alebo Vašich nápadov? Malé IT projekty sú väčšinou finančne citlivé a pre veľkých dodávateľov IT technológií sú nezaujímavé. Enterprise riešenia sú finančne náročné a zložito aplikovateľné. So skúsenosťami s modernými, ale cenovo dostupnými a otvorenými technológiami sa snažíme ponúknuť vhodnú alternatívu k drahým produktom v oblasti serverových operačných systémov, virtualizácie, databázových systémov, firewallov a ďalších.

Aplikácie

Webové aplikácie - sú 'thin' aplikácie, ktoré bežia na strane vzdialeného (WAN) alebo lokálneho (LAN) servera. Zákazník používa webový prehliadač na interakciu. Sú vytvorené v jazyku PHP s možnosťou databázovej konektivity. Tieto aplikácie sú najčastejšie používané ako prezentačné webstránky, ale tiež aj ako vnútrofiremné, intranetové.

Kompilované aplikácie - sú 'thick' aplikácie, umiestnené a bežiace na zariadení zákazníka. Databáza môže byť umiestnená na tom istom zariadení alebo na lokálnom (LAN) serveri. Riešenie sa tak môže stať nezávislou od siete. Sú vytvorené v jazyku Delphi.opensoft project, 2020