Kontakt
Naša firma nemá kanceláriu. Myslíme si, že má opodstatnenie založiť elektronickú kanceláriu (e-office).
Sídlo podnikania:
OpenSoft Project, Bartóková 34, 943 01 Štúrovo
ICO:
41091256
DIC:
1025822160
Císlo úctu:
1100173237 / 8410
E-Mail:
Webová stránka:
http://www.opensoft-project.sk
opensoft-project (Len "Chat".)

-
(c) OpenSoft Project, 2008-2012